ResurrectionHúsvét az emberiség legfontosabb ünnepe!

Néhány gondolat röviden:

Immár három éve, minden alkalommal írtam egy-egy cikket a Húsvétról, különböző dolgokat kiemelve. Tavaly már itt a személyes blogomon, azelőtt pedig egy másik weboldalamon  itt írtam részletesen a Húsvét jelentőségéről, eredetéről  és céljáról stb. Ezért most nem szeretném -önmagamat ismételve- újból leírni mindazt, amit már egyszer megírtam.

Inkább arra szeretném felhívni a figyelmét az Olvasóimnak és minden Bibliában hívő vagy más vallású, illetve ateista embertársamnak:

Ha nem történt volna meg kétezer évvel ezelőtt a megváltás, amikor Isten Fia, a Názáreti Jézus Krisztus, az Ő kereszthalála és kiontott vére által örökre megváltotta az emberiséget minden bűntől és átoktól, illetve a harmadik napon nem támadt volna föl -ahogy azt Isten előre eltervezte- akkor most nem ünnepelhetnénk! Sőt, talán már nem is élnénk vagy egyáltalán meg sem születhettünk volna…

De hála a mindenható Istennek, Jézus nem csak meghalt minden emberért a kereszten, hanem fel is támadt és örökké él!  Ez a keresztény hit és reménység alapja. A földi életből való elköltözés után ugyanis, nincs vége az ember létezésének, hanem a feltámadás és az örök élet mindenki számára elérhető  lett Jézusban!

Ezt ünnepeljük Húsvétkor és nem mást!

Ez egyébként a zsidó-keresztény világ legnagyobb és legszentebb ünnepe, a mi földi boldogulásunk és boldogságunk alapja is egyben. És nem árt tudni azt sem, hogy Isten kizárólag Jézus Krisztus miatt és az Ő kegyelméből  (amit nem lehet kiérdemelni) egyetlen szavával tartja fönt a jelenleg is látható világot és az azt körülvevő mindenséget!

Függetlenül attól, hogy Te, én vagy bárki hisz-e ebben a bibliai alapigazságban vagy sem, akkor is így van.

Isten létezése soha nem az emberek hitétől függ, mint ahogy a megváltás sem! Ezért ezzel az állítással szemben hiábavalóság és időpocsékolás vitatkozni földi halandó embernek. Csak azt döntheti el mindenki -saját szabad akaratából- hogy elhiszi és elfogadja-e ezt az  örök érvényű igazságot vagy sem!

De szeretnélek téged is emlékeztetni egy nagyon fontos dologra:

Ez az egyetlen  olyan döntés az életedben, ami végérvényesen meghatározza nem csak a földi, hanem az örökkévaló sorsodat és helyedet is!

Így hát ha a még nem döntöttél, itt  ideje, hogy  mielőbb meg tedd! Én már megtettem és teljes szívemből drukkolok, hogy Neked is sikerüljön jól dönteni, hitből és meggyőződésből!

A Húsvét így lesz valódi, “életmentő ünnep” számodra is és mostantól nem csak munkaszüneti napokat vagy egy hosszú hétvégét fog jelenteni!  :-)

Értesítő új blogbejegyzésekről

Név:

E-mail cím: